สร้างแบบ Slatwall ของคุณเอง

เลือกขนาด Slatwall ของคุณเอง: ที่มีความสูงร่วมกันไม่เกิน 240 cm และความกว้างร่วมกันไม่เกิน 120 cm              ตารางคำนวณในการใช้ร่อง

สามารถมีร่องได้ถึง 23 ร่อง (ไม่ได้ร่วมอยู่ในภาพ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้)

หรือสามารถสั่งตาม order ได้ตามร่องแล้วขนาดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการขนาด ร่องขนาด 15 cm.  2 ร่อง ก็ได้ สามารถติดต่อมาได้ที่ 080-588-5818

หรือจะวาด Drawing เสริม ตัวอย่างข้างล่าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการออกแบบ
กรุณาใส่ชือ-นามสกุลจริง
อีเมล์ของคุณที่จะให้เราติดต่อ
แนะนำให้เข้าไปดูที่ "Custom Design" อยู่ใต้หน้าหลัก
กรุณาระบุเป็น เซนติเมตร (cm)
กรุณาระบุเป็น เซนติเมตร (cm)
กรุณาระบุเป็น เซนติเมตร (cm)
กรุณาระบุเป็น เซนติเมตร (cm)
กรุณาระบุเป็น เซนติเมตร (cm) ไม่ใช้ความสูงจากพื้นนะครับ
Sending