วิธีการติดตั้ง Slatwall

วิธีการติดตั้งแผ่น Slatwall Panel


สำรวจพื้นที่ติดตั้งหน้างาน ในการติดตั้งแผ่น Slatwall ในแต่ละครั้งนั้นจะต้องจำเป็นที่จะต้องสำรวจพื้นที่หน้างานอยู่ก่อนเสมอ…