เรามีบริการรับตกแต่งพื้นที่หน้าร้าน หรือ พื้นที่อเนกประสงค์ ด้วยการใช้แผ่น Slatwall และ Space-saving เฟอร์นิเจอร์ โดยในทุกขั้นตอนการติดตั้งนั้น จะมีทีมงานหลักๆ อยู่ 3 ทีมงาน (ทีมงานวัดหน้างาน ทีมออกแบบ และ ทีมติดตั้ง) หรือ เรียนรู้เพิ่มเติม

โดยทางลูกต้าสามารถที่จะปรึกษากับทีมงานออกแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งวิธีการติดตั้ง หรือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง