นโยบายการคืนเงิน

เราไม่ได้ให้เงินคืนหลังจากจัดส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณรับทราบก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนเว็บไซต์. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบก่อนทําการซื้อ.

ติดต่อเรา
หากคุณมีคําถามข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินนี้เราขอแนะนําให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

sales@frameindex.com

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564