ตกแต่งร้านรองเท้า

ไอเดีย ตกแต่งร้านรองเท้า ด้วยพื้นที่ผนัง เปลื่ยนผนังเป็นพื้นที่โชว์!!


ณ เราเริ่มต้นคงไม่มีทุนอะไรมากมาย ในการเช่าพื้นที่ร้านให้ใหญ่โตอะไรมากมาย ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง ทั้งพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร ไหนจะทำเลอีก ออกแบบ ,…