เริ่มทำธุรกิจ Connection คืออะไร เพิ่มยอดขาย ให้คุณจริงหรือไม่?


พูดถึงการ เริ่มทำธุรกิจ ทุกๆอย่างนั้น ขับเคลื่อนด้วยการขาย ใครขายเป็นใครขายเก่งนั้นละ จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก่อน…

ขายของ

5 ข้อคิดเกี่ยวกับการ ขายของ ที่จะเปลื่ยนยอดขายพังๆให้ปังได้


ทัศนคติของคนเรานั้นสำคัญมากในการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ทางความคิด การที่จะ ขายของ ได้ให้ดีนั้นเริ่มแรกก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเราเป็นคนยังไง…